Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE (în cadrul paginii web www.promenclub.ro)

Promenclub înţelege pe deplin importanţă încrederii care ne este oferită, de aceea garantăm protecţia şi confidenţialitatea datele cu caracter personal la cel mai înalt nivel, luând în consideraţie interesele legitime ale ambelor părţi.


Definiţii şi termeni

Website – magazinul online găzduit la adresa web www.promenclub.ro şi subdomeniile acestuia.

Promenclub – este denumirea comercială folosită de către Redival Group S.R.L., promenclub este echivalentul a Redival Group S.R.L. în Termenii și Condițiile, Politica de Confidențialitate și Politica Cookie`s.

www.promenclub.ro – reprezintă website-ul prin intermediul căruia sunt oferite servicii și produse de care promenclub.

Utilizator – orice persoană fizică care accesează website-ul www.promenclub.ro şi subdomeniile acestuia, inclusiv cursul demo.

Vânzător – promenclub

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care a efectuat o comandă și a obținut accesul activ la unul sau toate serviciile și/sau produsele oferite de promenclub în urma finalizării plății.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul website-ului intenţia să de a achiziţiona Produsele şi/sau servicii de pe website.

Produse şi Servicii – orice produs sau serviciu listat pe website, inclusiv produsele şi serviciile menţionate în comandă, care urmează a fi furnizate sau care sunt furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a acordului încheiat cu excepția cursului demo. Utilizarea website-ului vă permite să folosiți anumite servicii prin Internet, inclusiv să introduceți, și să păstrați conținut personal (cum ar fi, contacte, note, date de aplicație, e-mail, etc), să îl puteți accesa de pe dispozitivele și computerele compatibile numai în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în prezentul Acord. Un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți comunicarea între Utilizatori și promenclub.

Există mai multe tipuri de servicii electronice oferite de promenclub:

▪ Serviciul de mesaje care asigură Utilizatorilor acces ușor și eficient la cabinetul personal.

▪Serviciul de ghidare de către suport.

▪ Serviciul de plată online oferite prin intermediul operatorilor de plăți electronice recunoscuți la nivel internațional.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs şi/sau serviciu de către promenclub Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri sau plăţi electronice agreate de către Vânzător.

Cabinet personal – platforma personală unde sunt oferite materialele teoretice şi practice, servicii și produse în regim confidențial Utilizatorului/Cumpărătorului/Clientului.

Suport Online – suport oferit în parte ce ţine de explicarea funcţionalului cabinetului personal, problem tehnice, comunicarea și elucidarea anumitor erori, care nu cuprind repere medicale sau profesionale şi sunt limitate la funcţionalul cabinetului personal, suport-ul online presupune o comunicare cu o rată de răspuns oferit într-un interval de o zi lucrătoare de la comunicarea solicitării.

Curs Demo – este un mini curs oferit cu titlu de prezentare cu acces limitat la unele funcţii ale cabinetului personal disponibile în versiunea deplină a cursului.


1. Informaţii Generale

1.1. La prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul entității sunt aplicate principiile prevăzute de actele internaționale - Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Regulamentului (UE) 2016/679, aplicabil din 25.05.2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a celor naționale – Constituția Republicii Moldova, Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Legea privind accesul la informație, Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, Regulamentul Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 și alte acte legislative/normative de profil.

1.2. Redival Group S.R.L. este operator de date cu caracter personal și se ghidează în acest scop de prevederile legale ale Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal 133/2011 și Regulamentul (UE) 2016/679.

1.3. În calitate de administrator al website-ului www.promenclub.ro Redival Group S.R.L. respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dvs atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politică de confidențialitate. Accesul, vizitarea acestui website de către dvs se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, Politicii de confidențialitate și prelucrării datelor cu caracter personal, și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți. Prin accesarea și navigarea pe www.promenclub.ro, utilizatorii consimt expres și neechivoc la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.4. Proiectul oferit de promenclub este construit astfel în cât să ofere maxim de siguranţa şi confidenţialitate începând cu prima accesare, continuând cu procurarea şi realizarea cursurilor oferite, reieşind din resursele accesibile şi interesele ambelor părţi.

1.5. Promenclub poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal numai cu acordul dumneavoastră și dacă le furnizați voluntar. Formularul de înregistrare prezentat pe website cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip business contact. Datele cu caracter personal colectate din alte formulare personale completate de dvs precum date antropometrice, fotografii sunt folosite în scopul de a livra serviciile și produsele pe care le-ați solicitat sau achiziționat.

1.6. În scopul prestării serviciilor digitale, Redival Group S.R.L. a contractat serviciile companiei ,,Fornex Hosting S.L.”prin intermediul căreia este oferit spațiu de stocare VPS pentru pagina web www.promenclub.ro, pe serverele companiei menționate se păstrează și baza de date a clienților paginii web www.promenclub.ro. Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către compania ,,Fornex Hosting S.L.”au fost reglementate în baza unor termini și condiții care au menirea de a asigura un nivel de protecție a datelor cu caracter personal cel puțin egal cu cel asigurat de către Redival Group S.R.L. Politica de confidențialitate a ,,Fornex Hosting S.L.”poate fi accesată la adresa web: https://fornex.com/privacy/

1.7. În scopul prestării serviciilor plăților electronice, Redival Group S.R.L. a contractat serviciile companiei ,,AVANGATE BV dba 2CHECKOUT”prin intermediul căreia este oferită pe pagina web www.promenclub.ro posibilitatea plasării comenzii și achitării acestora. Așadar, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către compania ,,AVANGATE BV dba 2CHECKOUT” au fost reglementate în baza unor termini și condiții care au menirea de a asigura un nivel de protecție a datelor cu caracter personal cel puțin egal cu cel asigurat de către Redival Group S.R.L. Politica de confidențialitate a ,,AVANGATE BV dba 2CHECKOUT”poate fi accesată la adresa web: https://www.2checkout.com/legal/privacy/

2. Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor ?

 • pentru completarea formularului de înregistrare de tip business contact: nume, prenume, adresă de e-mail, sex, telefon, adresa de domiciliu/reședință.
 • pentru completarea formularelor personale: nume, prenume, detalii de contact, număr de telefon personal, adresă de e-mail, adresa de domiciliu/reședință.
 • pentru încheierea contractelor de furnizare de bunuri/servicii: nume, prenume, vârsta, adresa, telefon, e-mail, idnp.
 • date cardului bancar nu sunt prelucrate de către Redival group S.R.L. (Redival Group S.R.L. nu colectează datele cardului bancar, acestea se colectează și prelucrează de către compania de plăți electronice instruită în acest sens – subiectul prelucrării acestor date urmând a fi informat despre politica de confidențialitate a respectivei companii care oferă un grad de protecție cel puțin egal cu cel oferit de către Redival group S.R.L.).
 • detaliile interacţiunilor dvs. cu noi prin intermediul punctelor noastre de contact, pe website sau prin intermediul reţelelor de socializare (facebook, Instagram, etc.) şi comunicările electronice (e-mail, chat, suport online, whatsapp, etc.).
 • date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-ului, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat.
 • putem folosi în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în scopul de a îmbunătăți securitatea accesului și pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.
 • Redival Group S.R.L. își rezervă dreptul de a solicita alte date necesare strict în conformitate cu prevederile legale și/sau consemțămîntul subiectului de date personale.


3.
Care sunt scopurile pentru care colectăm aceste date ?

 • gestiune economico-financiare și/sau administrativă a Companiei,
 • ținere a evidenței consumatorilor ce au procurat sau care intenționează să procure servicii,
 • pentru prestarea serviciilor solicitate și/sau livrarea produselor comandate,
 • pentru gestionarea relației cu clientul,
 • pentru oferirea noutăților, consultațiilor,
 • pentru îmbunătățirea securității rețelei și a sistemelor informatice;
 • pentru livrarea serviciului de newsletter,
 • oferirea serviciilor de marketing direct,
 • prelucrarea cookies,
 • pentru prevenirea activităților ilegale.
 • onorarea altor obligații ce rezultă din raportul juridic stabilit cu clienții.


4. Cât durează prelucrarea ?

4.1. Ori de câte ori colectăm sau procesăm informaţii personale referitoare la dvs., acestea vor fi păstrate într-o formă care permit identificarea doar atât timp cât timp este strict necesar pentru împlinirea scopurilor prelucrări și nu mai mult de termenul convenit anticipat care nu va depăși 3 ani de la încetarea contractului.

4.2. La sfârşitul perioadei de stocare, datele dvs. vor fi şterse sau anonimizate complet, astfel încât acestea să poată fi utilizate doar pentru analiza statistica internă.

4.3. Datele șterse sau depersonalizate nu pot fi recuperate.

4.4. De asemenea datele personale pot fi distruse la cererea subiectului de date personale, ulterior acestea nu vor mai putea fi restabilite, în acest caz perioada de 3 ani nu se respect, datele fiind șterse imediat.


5. Cum protejăm securitatea datelor ?

5.1. Promenclub asigură protecţia datelor cu caracter personal inclusive prin:

 • Măsuri de protecţie revizuite şi actualizate în timp real pentru a proteja drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale şi a intereselor legitime,
 • Aplicarea măsurilor și tehnologiilor necesare pentru realizarea scopurilor propuse,
 • Limitarea la maxim a datelor cu caracter personal prelucrate reieşind din interesele comune ale participanţilor la raporturilor juridice,
 • Informarea, avertizarea și solicitarea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personale prin acţiuni/inacţiuni (introducerea textului în căsuţele de tip „Scrie Scopul” şi „Întroduce text” propuse în cabinetul personal reprezintă acordul privind colectarea informaţiilor introduse / dezacordul poate fi exprimat prin întroducerea oricăror două simboluri fie prin lăsarea câmpurilor propuse necomplectate, după caz),
 • Posibilitatea de a șterge contul și/sau comunicările prin intermediul suport-ului online prin simpla accesare a butoanelor respective, datele șterse nu pot fi recuperate,
 • Depersonalizarea și/sau ştergerea Contului creat la cerere sau după ce scopul prelucrări a fost atins,
 • Colaborăm cu parteneri responsabili care vor asigura intimitatea dvs.,
 • La finele/încetarea contractelor cu partenerii noştri, datele dvs. vor fi fie şterse, fie complet anonimizate cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau în prezenţa consimţământului dumneavoastră,
 • Serviciile de plată oferite de întreprinderi şi organizaţii autorizate în acest sens care vă protejează la maxim datele oferite necesare pentru prelucrarea comenzii,
 • Vă rugăm să reţineţi că datele dvs. nu sunt cedate, transmise, vândute ori folosite în orice alt mod decât cel necesar pentru împlinirea scopurilor prelucrări menţionate mai sus,
 • Dacă nu ai împlinit vârsta de responsabilitate deplină, nu poţi beneficia de serviciile oferite de promenclub,
 • Independent de cele expuse anterior, vă vom notifica cu claritate, într-un termen de cel mult 72 de ore, în orice situaţie în care vom constata o încălcare a securităţii datelor dvs. de natură a cauza riscuri majore pentru drepturile şi libertăţile dvs. .


6. Destinatorii datelor cu caracter personal

6.1. Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

a) persoana împuternicită de către operator conform contractului sau instrucțiunii;
b) subiectul de date sau reprezentantul său legal;
c) organele de control la solicitarea acestora

d) altor destinatari conform acordului subiectul de date sau reprezentantul său legal

6.2. Transmiterea către alte persoane terțe este interzisă.

7. Ce drepturi aveţi ?

7.1. Potrivit legislaţiei specifice în materia protecţiei datelor cu caracter personal, aveţi posibilitatea de a vă exercita următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de promenclub precum și condiţiile în care acestea sunt prelucrate.
 • Dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a ne solicita corectarea, completarea sau actualizarea datelor dvs. în situaţia în care apreciaţi că acestea sunt eronate, incomplete ori nu mai sunt actuale.
 • Dreptul de a fi uitat – aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor dvs. cu caracter personal în măsura în care se aplică unul din următoarele motive:
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul pentru prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază acest temei, fără a afecta legalitatea prelucrări efectuate până în momentul respectiv.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a ne solicita să vă punem la dispoziţie datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, ce poate fi citit în mod automat, cu excepția cazului în care acestea sunt depersonalizate sau șterse la solicitarea dumneavoastră sau la expirarea termenului prevăzut de termini și condiții acceptate de către părți.
 • Dreptul la opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrări realizate în baza interesului nostru legitim, în cazul în care prelucrarea se realizează în scop de marketing direct.
 • Dreptul de a depune plângere în măsura în care apreciaţi că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legislaţia specifică în materie, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţilor competente prin intermediul promenclub la adresa indicate mai jos la rubrica: „Cum ne puteți contacta”.


8.
Google Analytics

8.1. Operatorul utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google "). Google Analytics utilizează de asemenea cookie-uri. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea acestui website de către subiect. Google va reduce în prealabil adresa de IP a subiectului în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European, cu scopul de a anonimiza și de a nu permite identificarea subiectului. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și scurtată acolo.

8.2. În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea website-ului de către subiect, pentru a compila rapoarte privind activitatea website-ului și pentru a oferi operatorului website-ului alte servicii legate de utilizarea website-ului și a Internetului. Datele colectate vor fi stocate până la atingerea scopului/-rilor descris/-e mai sus, ulterior acestea urmând a fi șterse fără a putea fi restabilite.

8.3. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. în contextul Google Analytics nu este fuzionată cu alte date Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare pentru browser-ul dvs. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie-uri și care se referă la utilizarea de către dvs. a website-ului (inclusiv adresa dvs. IP) și să prelucreze aceste date, prin descărcarea și instalarea plughinului de browser disponibil pe linkul următor: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


9. Google signals

9.1. Operatorul utilizează Google Signals, un serviciu web ce permite urmărirea pe mai multe dispozitive și care face parte din Google Analytics. Google urmărește proprii utilizatori care au activat funcția de "personalizarea anunțurilor" în profilul Google al acestora și care sunt conectați la contul Google, fapt ce-i permite operatorului să-și urmărească vizitatorii pe website pe mai multe dispozitive.

9.2. Operatorul și utilizatorul Google Analytics prelucrează doar date agregate ale persoanelor, vizitatorilor şi utilizatorilor individuali, în baza recepționării adresei IP scurte, cu un anumit grad de anonimizare ale acestora. Mai multe informații despre acest lucru pot fi găsite aici: https://support.google.com/analytics/answer/7532985


10. Google adwords

10.1. Operatorul utilizează AdWords, pentru urmărirea conversiilor Google. Acesta este un serviciu al companiei Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; "Google").

10.2. Google AdWords este folosit pentru a afișa pagini ale www.promenclub.md pe Google în spațiul publicitar.

10.3. Dacă accesați website-ul nostru prin intermediul unui anunț Google, Google Adwords setează un cookie pe dispozitivul dvs. final ("cookie de conversie"). Acest cookie expiră după 30 de zile. Acesta nu este utilizat pentru identificarea personală. În cazul în care cookie-ul nu a expirat atunci când vizitați anumite pagini, noi și Google putem vedea că cineva a dat clic pe anunț și a fost trimis la pagina noastră. Fiecare client AdWords primește un cookie diferit. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin website-urile ale clienților AdWords. Informațiile colectate de cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor.

10.4. Clienții AdWords văd numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu veți primi nicio informație care ar putea identifica personal utilizatorii.

10.5. Dacă subiectul nu dorește să participe la procesul de urmărire, acesta poate utilizând o setare a browser-ului, să dezactiveze setarea automată a cookie-urilor. De asemenea, subiectul poate dezactiva cookie-urile pentru urmărirea conversiilor, setând browser-ul să blocheze cookie-urile din domeniul"googleadservices.com”.


11. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal

11.1. Datele cu caracter personal colectate de la subiecții de date prin completarea manuală la sediul reprezentanțelor comerciale sau prin perfectarea anchetei pe pagina web www.promenclub.ro, vor fi stocate în sistemul de evidență ,,Clienți”, informația fiind stocată pe suporturile hardware localizat în Spațiul Economic European (Germania).

11.2. Transmiterea transfrontalieră a acestor date cu caracter personal este efectuată în scopul realizării unui interes legitim al Redival Group S.R.L. având în vedere responsabilitatea acestei companii de a utiliza mijloacele stabilite de Redival Group S.R.L. .

11.3. Spațiul Economic European Germania în care sunt transmise și stocate datele cu caracter personal care vizează subiecții de date, asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal fiind subiect al REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

11.4. Redival Group S.R.L. a luat în calcul toate cerințele, pentru a corespunde celor mai înalte rigori din domeniul protecției datelor cu caracter personal și pentru ca subiecții de date din Republica Moldova a căror date sunt stocate în statul de destinație UE, să dispune de același tratament nu doar în ceea ce privește calitatea serviciilor prestate dar și nivelului de protecție a datelor cu caracter personal.


12. Cum ne puteţi contacta

12.1. Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul pentru protecția datelor din cadrul Redival Group S.R.L. la adresa: contacte.promenclub@gmail.com, sau în scris la sediul Redival Group S.R.L., adresa str. Otovasca 15 ap. (of.) 14, Chișinău, RM.

12.2. Datele de contact ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (022) 820 801, (022) 811 807, (022) 820 801, centru@datepersonale.md.


13.
Modificarea politicii de protecţie a datelor personale

Pentru a vă ţine informaţi cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, vom actualiza ocazional această politică privind protecţia datelor. Prin urmare, vă recomandăm să vizitaţi această secţiune din website în mod regulat.