Protectia datelor personale

Protecţia Datelor Personale

Promenclub înţelege pe deplin importanţă încrederii care ne este oferită, de aceea garantăm protecţia şi confidenţialitatea datele cu caracter personal la cel maiînalt nivel, luând în consideraţie interesele legitime ale ambelor părţi.


Definiţii şi termeni

Site – magazinul online găzduit la adresa web www.promenclub.ro şi subdomeniile acestuia

promenclub – este denumirea comercială a Redival Group S.R.L.

Utilizator – orice persoană fizică care accesează site-ul promenclub.ro şi subdomeniile acestuia.

Vânzător – promenclub

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către promenclub sau în baza unui acord de utilizare existent între promenclub şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui Cont prin înregistrare sau comandă.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului intenţia sa de a achiziţiona Produse şi/sau servicii de pe site.

Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs şi/sau serviciu de către promenclub, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri sau plăti electronice agreate de către Vânzător.

Cabinet personal platforma personală unde sunt oferite materialele teoretice şi practice, servicii și produse în regim confidential Utilizatorului/Cumpărătorului/Clientului.

Suport Online – suport oferit în parte ce ţine de explicarea funcţionalului cabinetului personal, problem tehnice, comunicarea și elucidarea anumitor erori, care sunt limitate la funcţionalul cabinetului personal, suport-ul online presupune o comunicare cu o rată de răspuns oferit într-un interval de o zi lucrătoare de la comunicarea solicitării.

Curs demo – este un mini curs oferit cu titlu de prezentare cu acces limitat la unele funcţii ale cabinetului personal disponibile în versiunea deplină a cursului.


1. Informaţii Generale

Promenclubeste operator de date cu caracter personal.


2. Ce categorie de date colectăm ?

 • Informaţii furnizate în cazul în care alegeţi să vă creaţi un Contsau pentru procesarea şi validarea comenzii (email, vârsta, nume, familie, adresa, sexul, datele de traffic,IP-ul, versiunea programului de operare, data și ora accesării site-ului; ID-ul, produsele ce au fost procurate sau intenționat a fi procurate), aceste date sunt colectate doar dacă sunt oferite voluntar de către dvs.
 • Detaliile interacţiunilor dvs. cu noi prin intermediul punctelor noastre de contact, pe site sau prin intermediul reţelelor de socializare (facebook, Instagram, etc.) şi comunicările electronice (e-mail, chat, suport online, viber, etc.);
 • Informaţii de natură tehnică culese prin utilizarea cookie-urilor. Aflaţi mai multe despre modul în care folosim cookie-uri şi tehnologii similare în secţiunea Cookie's.
 • Alte date, inclusive datele cu caracter personal sunt colectate doar cu acordul expres oferit. Întroducere textului în cipurile cu indicativul „ Scrie …”, „Scrie scopul …” şi„Cu ce te putem ajuta ?” complectate în cabinetul personalreprezintă acordul expres privind colectarea acestor informaţii, dezacordul poate fi manifestat prin complectare acestor câmpuri cu două simboluri aleatorii.
 • Datele cardurilor nu sunt colectate de către prpmenclub.


3. Care sunt scopurile pentru care colectăm aceste date ?

 • Pentru a răspunde solicitărilor dvs. de deschidere a Contului, de a vă putea, înregistra, autentifica şi identifica în calitate de Utilizator/Cumpărător/Client.
 • Pentru a vă expedia comunicările/informările obligatorii, în baza obligaţiilor noastre contractuale, pentru a vă presta serviciile, a vă livra produsele contractate şi a îndeplini scopul acestora;
 • Pentru a răspunde la întrebările dvs., sau atunci când formulaţi reclamaţii, ne transmiteţi recenzii, comentarii sau ne abordaţi în alt mod;
 • Pentru a organiza şi administra promoţiile sau concursurile la care vă înscrieți, pe baza consimţământului expres acordat la momentul înscrierii.
 • Pentru testarea şi îmbunatăţirea sistemelor, serviciilor şi produselor pe care vi le oferim, pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. în momentul navigării pe site.
 • Datele cu caracter personal special vor fi colectate şi stocate doar pentru uzul personal al beneficiaruluiacestor date și doar cu accord dvs.
 • Datele oferite prin intermediul suport-ului online vor fi colectate doar cu scopul de a oferi suportul solicitat şi sunt absolut confidenţiale pentru orice persoană tertă.


4. Cât durează prelucrarea ?

Ori de câte ori colectăm sau procesăm informaţii personale referitoare la dvs., acestea vor fi păstrate într-o formă care permit identificarea doar atât timp cât timp este strict necesar pentru împlinirea scopurilor prelucrări și nu mai mult de termenul convenit anticipat care nu va depăși 3 ani de la încetarea contractului.

La sfârşitul perioadei de stocare, datele dvs. vor fi şterse sau anonimizate complet, astfel încât acestea să poată fi utilizate doar pentru analiza statistica internă.

Datele șterse sau depersonalizate nu pot fi recuperate.

De asemenea datele personale pot fi distruse la cererea subiectului de date personale, ulterior acestea nu vor mai putea fi restabilite, în acest caz perioada de 3 ani nu se respect, datele fiind șterse imediat.


5. Cum protejăm securitatea datelor ?

Promenclub asigură protecţia datelor cu caracter personal inclusive prin :

 • Măsuri de protecţie revizuite şi actualizate în timp real pentru a proteja drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale şi a intereselor legitime.
 • Limitarea la maxim a prelucrări datelor cu caracter personal prelucrate reieşind din interesele comune ale participanţilor la raporturilor juridice.
 • Informarea, avertizarea și solicitarea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personale prin acţiuni/inacţiuni (introducerea textului în căsuţele de tip „Scrie Scopul” şi „Întroduce text” propuse în cabinetul personal reprezintă acordul privind colectarea informaţiilor introduse / dezacordul poate fi exprimat prin întroducerea oricăror două simboluri fie prin lăsarea câmpurilor propuse necomplectate, după caz).
 • Posibilitatea de a șterge contul și/sau comunicările prin intermediul support-ului online prin simpla accesare a butoanelor respective, datele șterse nu pot fi recuperate.
 • Depersonalizarea și/sau ştergerea Contului creat la cerere sau după ce scopul prelucrări a fost atins.
 • Colaborăm cu parteneri responsabili care vor asigura intimitatea dvs.
 • La finele/încetarea contractelor cu partenerii noştri, datele dvs. vor fi fie şterse, fie complet anonimizate cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau în prezenţa consimţământului dumneavoastră.
 • Serviciile de plată oferite de întreprinderi şi organizaţii autorizate în acest sens care vă protejează la maxim datele oferite necesare pentru prelucrarea comenzii.
 • Vă rugăm să reţineţi că datele dvs. nu sunt cedate, transmise, vândute ori folosite în orice alt mod decât cel necesar pentru împlinirea scopurilor prelucrări menţionate mai sus.
 • Dacă nu ai împlinit vârsta de responsabilitate deplină, nu poţi beneficia de serviciile oferite de promenclub.
 • Independent de cele expuse anterior, vă vom notifica cu claritate, într-un termen de cel mult 72 de ore, în orice situaţie în care vom constata o încălcare a securităţii datelor dvs. de natură a cauza riscuri majore pentru drepturile şi libertăţile dvs.


6. Destinatarii

Vă reamintim că datele dvs. nu sunt cedate, transmise, vândute ori folosite în orice alt mod decât cel necesar pentru împlinirea scopurilor prelucrări menţionate mai sus.

Pentru a îndeplini obligaţiile contractuale şi legale asumate, informaţia cu caracter personal va fi oferită doar partenerilor de încredere în vederea realizării, optimizării şi îmbunatăţirii serviciilor şi produselor oferite conform scopurilor şi principiilor indicate mai sus.

În scopul garantării protecţiei datelor cu caracter personal fiecare contract încheiat cu o parte terță va prevedea expres limitarea maximă a interacţiunii cu datele cu caracter personal luând în consideraţie interesele legitime ale tuturor părţilor.


7. Demo curs la Înregistrare și notificările

Noutăţile oferite după înregistrare sunt în toate cazurile opţionale şi se efectuează strict în baza alegerii şi consimţământului dvs. liber exprimat, cu excepția cazurilor în care acestea servesc drept metodă de realizare a obligațiilor asumate de către promenclub și acceptate de către Utilizator/Cumpărător/Client prin înregistrare, plasarea comenzii și acceptarea termenilor și condițiilor.

Dacă alegeţi cursul demo sau vă abonaţi la noutăţi în calitate de Utilizator, vom procesa doar datele necesare pentru realizarea scopului propus .

În acest caz scopul prelucrări se referă la comunicarea materialului şi ofertelor promoţionale valabile şi alte informaţii care ar putea prezenta interes pentru dvs.

Temeiul legal al prelucrări este reprezentat de consimţământul dvs. liber exprimat prin bifarea căsuţei corespunzătoare

Durata prelucrări este limitată la perioada de timp strict necesară pentru transmiterea de materiale educative şi promoţionale către dvs.

Prelucrarea va înceta imediat ce veţi alege să ștergeți contul creat sau la expirarea termenului pentru care acesta a fost creat conform termenilor și condițiilor acceptate de către părți.


8. Ce drepturi aveţi ?

Potrivit legislaţiei specifice în materia protecţiei datelor cu caracter personal, aveţi posibilitatea de a vă exercita următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de promenclub precum și condiţiile în care acestea sunt prelucrate.
 • Dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a ne solicita corectarea, completarea sau actualizarea datelor dvs. în situaţia în care apreciaţi că acestea sunt eronate, incomplete ori nu mai sunt actuale.
 • Dreptul de a fi uitat – aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor dvs. cu caracter personal în măsura în care se aplică unul din următoarele motive:
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul pentru prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază acest temei, fără a afecta legalitatea prelucrări efectuate până în momentul respectiv.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a ne solicita să vă punem la dispoziţie datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, ce poate fi citit în mod automat, cu excpția cazului în care acestea sunt depersonalizate sau șterse la solicitarea dumneavoastră sau la expirarea termenului prevăzut de termini și condiții acceptate de către părți.
 • Dreptul la opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrări realizate în baza interesului nostru legitim, în cazul în care prelucrarea se realizează în scop de marketing direct.
 • Dreptul de a depune plângere în măsura în care apreciaţi că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legislaţia specifică în materie, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţilor competente prin intermediul promenclub la adresa indicate mai jos la rubrica: „Cum ne puteți contacta ?”.
 • Alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare în special Legea privind protecția datelor cu carter personal nr.133/2011.
 • scopul pentru care s-a realizat prelucrarea nu mai există;
 • temeiul juridic al prelucrări este constituit de consimţământul dvs., iar acesta a fost retras;
 • atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct;
 • alte cazuri prevăzute de legea aplicabilă la data sesizării.


9. Cum ne puteţi contacta

Pentru a ne comunica orice fel notificare, cerere, solicitare, ori în vederea exercitării drepturilor dvs. menţionate mai sus, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Redival Group S.R.L., MD-2023, mun.Chișinău, str.Otovasca, 15, ap.14 redival.group@gmail.com, contacte.proenclub@gmail.com, operator de date cu caracter personal.

Datele de contact ale Centrului National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (022) 820 801, (022) 811 807, (022) 820 801, centru@datepersonale.md.


10. Modificarea politicii de protecţie a datelor personale

Pentru a vă ţine informaţi cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, vom actualiza ocazional această politică privind protecţia datelor. Prin urmare, vă recomandăm să vizitaţi această secţiune din site în mod regulat și Legea privind protecția datelor cu carter personal nr.133/2011

Actualizat la data de 20.07.2021